Project omschrijving

Over ouderen wordt veel gesproken en gezegd.

Veel minder vaak komen ze zelf aan het woord. Al snel wordt er voor hen bepaald hoe zij met de uitdagingen van het ouder worden moeten omgaan. Daarmee ligt betutteling op de loer. Eenmaal zover is het zeer de vraag of ouderen het respect en de waardering krijgen die ze verdienen, gezien het stuk leven dat ze achter zich hebben. Ouderen hebben hun eigen mening, wensen en gevoelens. En die mogen gehoord worden. Daarmee is de regie over hun leven in de eerste plaats een zaak van henzelf. Kortom: de oudere centraal! Dus komen zij in Ouderenkompas nadrukkelijk zelf aan het woord, met hun eigen kennis en ervaringen. Dat kan gaan over de fijne dingen van het ouder worden of over de moeilijke kanten. Maar omdat we willen inspireren, leggen we altijd de nadruk op de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor de meningen en keuzes van beleidsmakers, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers die zich met ouderen bezighouden. Zij zullen met het verschijnen van de edities van Ouderenkompas in de loop der tijd óók aan het woord komen.