Project omschrijving

FAQ items aan het laden...

Visie

De Stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (POSO)en organisaties (POSO) zet haar organisatie van vrijwilligers zodanig in;

  • dat zoveel mogelijk ouderen weet hebben van het bestaan en het doel van POSO;
  • dat zoveel mogelijk ouderen gebruik kunnen maken van het aanbod van activiteiten in de gemeente Midden-Groningen georganiseerd door POSO en door daarmee samenwerkende partners;
  • dat ouderen als actief deelnemer verbonden blijven met de maatschappij.

Strategie

We zetten onze communicatiemiddelen zodanig in dat onze doelgroep weet heeft van:

  • ons bestaan;
  • onze activiteiten;
  • onze resultaten;
  • de partners waar wij mee samenwerken;
  • de wijze waarop belangstellenden hun wensen voor nieuwe activiteiten laagdrempelig kenbaar kunnen maken.

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten en het vinden van vrijwilligers werken we actief aan een netwerk dat inhoudelijk past bij onze doelen. De mate waarin we een verbinding aangaan hangt samen met de mate waarin er een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van ouderen in onze gemeente.

Bij het uitvoeren van (nieuwe) activiteiten wordt concurrentie vermeden.

Samenwerking staat voorop.

POSO stelt haar ervaring, deskundigheid en inzetbaarheid van haar vrijwilligers desgevraagd ter beschikking aan andere gelijkgerichte organisaties.

POSO kan een rol spelen bij het afstemmen van de agendering van activiteiten die door verschillende organisaties ten behoeve van ouderen worden georganiseerd.